Voorbeeldcase Duurzame Inzetbaarheid: Bluekens Truck en Bus

De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van servicedealer Bluekens Truck en Bus B.V. Met behulp van de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid zijn de structuur en alle functieprofielen van Bluekens tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuwe afdeling, aanpassing van sommige functies en meer aandacht voor de ontwikkeling en ambities van medewerkers. Hierdoor ontstaat een meer competentiegerichte en flexibele organisatie, waarin werknemers meer mogelijkheden krijgen voor leren en interne mobiliteit.De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van servicedealer Bluekens Truck en Bus B.V. Met behulp van de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid kunnen het bedrijf en haar medewerkers beter aansluiten op de wensen en eisen uit de omgeving. Hierdoor ontstaat een meer competentiegerichte organisatie. Tevens biedt dit nieuwe mogelijkheden voor medewerkers.