Internetconsultatie

SZW heeft op de website www.internetconsultatie.nl de conceptregels voor de subsidie voor bedrijven bekendgemaakt. Bedrijven konden hier tot en met 20 maart 2023 op reageren.

Wat doen we met de reacties?

Op dit moment nemen wij alle binnengekomen reacties en suggesties door. Begin mei vindt u op de website van de internetconsultatie een verslag waarin staat welke reacties wel en niet zijn overgenomen en op welke manier.