In 2017 geen aanvraagtijdvak Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen

Eind 2017 staat er voor bedrijven en instellingen geen tijdvak gepland om subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen.

Er is binnen de ESF-periode een beperkt budget beschikbaar. Een deel wordt in verschillende tijdvakken aan bedrijven en instellingen beschikbaar gesteld. Dit heeft tot dusver in drie tijdvakken geresulteerd. Momenteel wordt op basis van de realisatie van die drie tijdvakken bekeken welk deel van het budget resteert en wanneer een volgend tijdvak zal worden opengesteld. Via de Staatscourant wordt een nieuw tijdvak aangekondigd alsmede op de website, Twitter en Facebook van het Agentschap SZW.