Onderzoek en Evaluatie

Eindevaluatie implementatie en uitvoering eerste openstelling ESF Actieve Inclusie 2014-2020

In het kader van het evaluatieprogramma ESF 2014-2020 heeft Uitvoering Van Beleid Bureau Bartels de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de doelmatigheid van de uitvoering van het ESF Actieve Inclusie. Deze rapportage is het vervolg op de tussenrapportage die medio 2016 verschenen is. In deze eindrapportage staat het proces omtrent de  einddeclaratiefase centraal. Bureau Bartels heeft voor het onderzoek de centrale projectcoördinatoren van de 35 arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Justitie & Veiligheid geïnterviewd. Er wordt antwoord gegeven op de vragen hoe is de einddeclaratiefase van de eerste openstelling ESF Actieve Inclusie verlopen en welke lessen kunnen daaruit worden gedestilleerd voor volgende openstellingen? Lees hier het rapport.

Rapport Sociale innovatie en transnationale Samenwerking, Evaluatie van processen en tussentijdse resultaten van het ESF-programma SITS

Panteia en Ockham IPS hebben een tussentijdse evaluatie van de ESF regeling SITS opgeleverd. SITS staat voor Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking en subsidieert projecten die zich hierop richten. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: Welke lessen kunnen we trekken ten aanzien van de inhoud van de subsidieregeling en de uitvoeringspraktijk voor de huidige en de volgende programmaperiode.