Vraag 86: Meer uren dan conform contract

Vraag: Bij de controle blijkt dat uren niet helemaal sluitend zijn geschreven. Volgens het contract moet er 36 uur worden gewerkt; verantwoord is echter 42 uur, waarvan 8 uur ESF. Moet ik nu een correctie toepassen?

Antwoord: Het hangt er van af of de overuren worden uitbetaald/gecompenseerd. Het volgende schema kan hierbij worden gevolgd:

1. Worden de overuren uitbetaald?
a. → Ja à neem het betreffende onderdeel van de CAO op in het controledossier, geen financiële correctie.
b.→ Nee à naar vraag 2

2. Worden de overuren gecompenseerd als tijd-voor-tijd?
a.→ Ja à neem het betreffende onderdeel van de CAO op in het controledossier, geen financiële correctie.
b.→ Nee à naar vraag 3

3. Geen compensatie?
a. Vraag dan een overzicht op van de gewerkte meer- en minderuren. Indien per saldo over de projectperiode overuren zijn verantwoord, dient dit saldo te worden toegevoegd bij het aantal werkbare uren bij de berekening van het uurtarief. Gevolg is dat het uurtarief iets lager wordt. De ESF-uren zelf kunnen worden goedgekeurd.
b. Is geen overzicht voorhanden? Dan dienen de overuren te worden gecorrigeerd. Correctiefactor is dan het aantal overuren in de week / totaal aantal geschreven uren * aantal ESF uren. Concreet vertaald naar het aantal uur bij deze vraag komt de correctie derhalve uit op 6/42 * 8 uur ESF.