Vraag 16: Schuldhulpverlening

Vraag: Zijn de kosten voor bewindvoering bij schuldhulpverlening subsidiabel?

Antwoord: De kosten van bewindvoering bij schuldhulpverlening zijn niet subsidiabel.