Vraag 120 volledigheid caseload

Vraag: Met welke groepen moet bij het bepalen van de brutocaseload rekening worden gehouden?

Antwoord: De vraag is welke groepen in een query allemaal moeten worden uitgevraagd in het systeem van de gemeente om tot een totaallijst te komen met alle doelgroepen van de sociale dienst. Hiertoe moeten we kijken naar de Participatiewet, waarin de groepen uitkeringsgerechtigden staan aan wie de gemeente ondersteuning dient te bieden bij arbeidsinschakeling. Dit betreft mensen met de volgende uitkeringen:

  1. WWB
  2. IOAW
  3. IOAZ
  4. WIA
  5. WAO
  6. WAZ
  7. ZW
  8. Wajong (dan wel recht op arbeidsondersteuning op grond van Wajong)
  9. Nabestaanden- of wezenuitkering
  10. Niet-uitkeringsgerechtigden (NUO)

Er zitten ook mensen tussen met een uitkering van UWV (WIA, WAO, WAZ, ZW, Wajong). Op grond van de Participatiewet kunnen gemeente en UWV namelijk overeenkomen, dat de gemeente ondersteuning biedt aan personen aan wie UWV een uitkering verstrekt. Indien de gemeente daadwerkelijk ondersteuning biedt aan deze personen, dienen ook deze in de query besloten te zijn, ook al verstrekt de gemeente niet zelf uitkering aan deze personen.

Voor ESF zijn vervolgens vanuit de totaallijst de volgende doelgroepen relevant (zie artikel A4 van de subsidieregeling): NUO, arbeidsbelemmerden, 50-plussers, jongeren en mensen met langer dan 6 maanden uitkering.