Maatschappelijke Consultatie Europees Sociaal Fonds 2012

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek ‘Maatschappelijke consultatie ESF’ dat Panteia/Research voor Beleid uitvoert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.