Maart editie

We testen onze nieuwe nieuwsbrief.  De nieuwsbriefartikelen zijn oudere artikelen.

REACT EU

REACT EU KOMT ERAAN

Verloop Europees Sociaal Fonds+ en REACT-EU

Nieuwsbericht | 22-02-2021 | 16:16

Terwijl Nederland nog steeds te maken heeft met de coronacrisis, wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van ESF 2014-2020 met de herstelfondsmiddelen van REACT-EU. Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

REACT-EU
De staatssecretaris SZW heeft eind december 2020 het voorstel voor de programmering van de REACT-EU middelen goedgekeurd. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het wijzigen van het Operationeel Programma ESF 2014-2020. Het Toezichtcomité ESF 2014-2020 heeft de voorgestelde wijziging inmiddels goedgekeurd. Daarnaast is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorziene inzet van de REACT-EU middelen. 

Het EU onderhandelingsproces op de REACT-EU verordening is nog niet volledig afgerond. Verwacht wordt dat de verordening vóór het tweede kwartaal van 2021 van kracht zal zijn.
In februari en maart wordt de voor REACT-EU aangepaste subsidieregeling ESF 2014-2020 uitgewerkt.

ESF+ schort op
Om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden wordt vanuit de EU het herstelfonds ingezet. Er wordt eerst aan de slag gegaan met de extra middelen van REACT-EU (onderdeel van het herstelfonds). De invoering van ESF+ ter ondersteuning van de kwetsbare werkzoekenden en kwetsbare werkenden wordt daarom uitgesteld tot begin 2022. Het ESF+ programma en de ESF+ regeling zullen in de tweede helft van 2021 worden opgeleverd.

Documenten

ESF Award 2020

Weten wat werkt in Utrecht wint de ESF-Award 2020

Nieuwsbericht | 12-11-2020 | 14:05

Zes ESF-projecten streden woensdag 11 november om de felbegeerde ESF-Award 2020 tijdens het jaarlijkse ESF-event, georganiseerd door Uitvoering Van Beleid, de managementautoriteit van Het Europees Sociaal Fonds in Nederland.
Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie Carsten Herstel maakte namens staatssecretaris Bas van ’t Wout de winnaar bekend: de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit Utrecht met ‘Weten wat werkt in Utrecht’.

Weten wat werkt in Utrecht: een praktisch experiment met wetenschappelijke onderbouwing, gesteund door het Europees Sociaal Fonds. Met uiteindelijk als doel te weten wat werkt (en niet) om mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te krijgen.

De vakjury was ook dit jaar ook zeer te spreken over de inzendingen voor de ESF-Award en de zes finalisten. De zes ESF-promotiefilmpjes die de finale van de ESF-Award haalden, vormen bij elkaar een mix van thema’s waarvoor het Europees Sociaal Fonds zich inzet. Ieder project hield een pitch waarin de resultaten en betekenis van het Europees Sociaal Fonds voor de deelnemers én de projecten goed zichtbaar werden.

Overtuigende pitch
Weten wat werkt in Utrecht onderscheidde zich door de wijze waarop (gedrags)onderzoek en experiment naar de beste aanpak en resultaten leidden om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen. Een aanpak op maat, een dynamische samenwerking, een voorbeeld van sociale innovatie: in de praktijk leren wat werkt en vanuit de wetenschap meten wat werkt.
Roger van Loon, Beleidsadviseur bestaanszekerheid van de gemeente Utrecht, overtuigde de vakjury met zijn pitch: goed toepasbaar in de nieuwe werkelijkheid waarin we nu leven. Een project dat dicht op de mensen zit waarvoor ook ESF is bedoeld: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk bieden. Een tastbare, gedifferentieerde methode ondersteunt door de wetenschap. En daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten en het ministerie van SZW.

Online ESF-event
Het jaarlijkse ESF-event vond dit jaar volledig online plaats in een tot studio omgebouwde Apollozaal in De Resident, de thuisbasis van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andriana Sukova, Deputy General Employment, Social Affairs and Inclusion complimenteerde Nederland namens de Europese Commissie wederom voor de wijze waarop Nederland ESF uitvoert en de vele aansprekende voorbeelden waarin ESF het verschil maakt voor die mensen die net dat steuntje extra nodig hebben om te kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Richard Moti, wethouder van de gemeente Rotterdam ontvouwde zijn visie op ons sociaal zekerheidsstelsel. Over de wijze waarop we mensen met een uitkering beter kunnen begeleiden/helpen op weg naar werk. En over gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Hij pleitte voor meer aandacht, meer maatwerk en meer arbeidsontwikkeling. Richard Moti is verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk, inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en EU-Migranten.

Directeur-Generaal Carsten Herstel markeerde waarvoor het Europees Sociaal Fonds is bedoeld: voor iedereen gelijke kansen creëren op de arbeidsmarkt. Ook het vernieuwende karakter van veel ESF-projecten viel hem op.

Het winnende ESF-promotiefilmpje bekijk je hier: https://youtu.be/OyGY8r76uMg

De live stream van het ESF-event is terug te zien via:

  1. https://live.dutchwebinar.com/esfevent2020 en
  2. Via het YouTubekanaal van Uitvoering Van Beleid (klik hier voor het filmpje)
  3. De toespraak van Richard Moti vindt je hier

©SZW/DSU/UVB

Carsten Herstel, Directeur-Generaal Sociale Zekeheid en Integratie maakt de winnaar van de ESF-Award 2020 bekend.

Hopelijk werkt alles naar behoren

De NLLD – SMR regeling is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor nog eens € 70 mln. beschikbaar is gesteld.

Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en het verzorgen van EVC-procedures en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders. Dit wordt gedaan om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden.

Met deze tijdelijke regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen kosteloos ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en EVC-procedures aanbieden aan deelnemers die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt (achttien jaar of ouder en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt) en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen. In een traject kan een activiteit of een combinatie van deze activiteiten worden aangeboden. Het doel van het kosteloos aanbieden van deze trajecten is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor deelnemers.