ESF Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren: derde tijdvak open

Maandag 1 oktober, 09.00 uur, gaat het derde tijdvak voor de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren open. Er is € 25 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

Subsidie kan worden aangevraagd door O&O fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Een aanvrager kan drie aanvragen indienen, ongeacht het aantal lopende projecten uit eerdere tijdvakken. De aanvraagperiode loopt tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur.