Categoriseringstabel bevindingen en correctiepercentages AMIF en ISF

Voor de programmaperiode AMIF en ISF 2014-2020 is een categoriseringstabel opgesteld. Deze tabel geldt als richtlijn voor toepassing van correcties bij geconstateerde bevindingen en/of tekortkomingen